IE-woordenboek » Declaratoir stelsel

Met declaratoir stelsel wordt in het octrooirecht het stelsel zonder technisch (voor)onderzoek bedoeld, het zogenaamde registratiesysteem. Wanneer een octrooiaanvrage aan de formele eisen voldoet wordt een octrooi verleend. Of er sprake is van een geldig octrooi dat aan de materiƫle eisen voldoet wordt eventueel later in een procedure door de rechter vastgesteld. Dit stelsel wordt onder meer gevolgd in Belgiƫ, Frankrijk en in de Rijksoctrooiwet 1995.