IE-woordenboek » Databankenwet

De databankenwet en de auteurswet bevatten nagenoeg alles regels met betrekking tot het databankenrecht in Nederland. In de MvT heeft de wetgever hier een toelichting op gegeven. De databankenwet trad voor het eerst in werking op 21 juli 1999 en heeft in de loop der tijd een aantal wijzigingen ondergaan.