IE-woordenboek » Databankenrecht

Het databankenrecht bestaat uit het geheel van regels die zijn neergelegd in de auteurswet en de databankenwet. Het databankrecht betreft het auteursrecht van de maker van een databank en het uitsluitend extractierecht van de fabrikant van een databank.