IE-woordenboek » Databank

Een databank is het object dat beschermd door het databankenrecht in de databankenwet.

Wet- en regelgeving

Artikel 1 van de databankenwet omschrijft een databankbank alsvolgt:

‘een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering’. Dit begrip is door het HvJ EU in verschillende arresten nader ingevuld.’

Jurisprudentie