IE-woordenboek » Copyrightnotice

Copyrightnotice is een term die verbonden is met het auteursrecht en duidt op een vermelding dat op een werk auteursrecht rust. Vaak gebruikt men daarvoor de C in een cirkel, gevolgd door de naam van de maker en het jaartal van publicatie. In Nederland is dit geen zogenaamd vormvereiste voor het verkrijgen van het auteursrecht, behoudens de uitzonderingen in artikel 15 en 15b Aw. Voor buitenlanders geldt voor landen die zijn aangesloten bij de UAC dat kan worden volstaan met het aanbrengen van een copyrightnotice. Landen die geen lid zijn van de BC kunnen namelijk wel formaliteiten stellen aan bescherming.