IE-woordenboek » Copyleft

Engelse uitdrukking: geen auteursrechten laten gelden. Dit begrip ziet men geregeld in het domein van open source en wordt ook wel gezien als een parodie op copyright, waarbij men een bepaalde creatie afschermt van vrije distributie. Als teken wordt vaak een gespiegeld copyrightnotice gebruikt.