IE-woordenboek » Communautaire uitputting

Van communautaire uitputting is sprake wanneer een rechthebbende een product onder zijn IE-recht in één lidstaat van de EU als eerste op de markt heeft gebracht (of doen brengen, bijvoorbeeld door een licentiehouder). Zijn recht ten aanzien van dat (exemplaar van het) product is dan ‘uitgeput’ en hij kan verdere verhandeling binnen de EU van dat exemplaar van het product niet belemmeren. Op alle IE-rechten is het zogenaamde stelsel van communautaire uitputting van toepassing.