IE-woordenboek » Communautair Bureau voor Plantenrassen

Communautair Bureau voor plantenrassen (afgekort CVPO) is een agentschap van de Europese Unie dat Communautaire kwekersrechten verleent voor de 28 lidstaten van de Europese Unie.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Gemeenschap (EG) opgegaan in de Europese Unie (EU). De terminologie is veranderd van EG in EU. Dat betekent dat na die datum alle aanduidingen die gebaseerd zijn op de gemeenschap strikt genomen vervangen zijn door het woord Unie. Het Communautair Bureau voor Plantenrassen heeft haar titel overigens (nog?) niet gewijzigd.