IE-woordenboek » Commissie Auteursrecht

De Commissie Auteursrecht is een adviescollege van het Ministerie van Justitie ter advisering over het auteursrecht en naburige rechten en wordt ingesteld middels een besluit. De Commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over het auteursrecht in brede zin. Het besluit geeft het doel van de Commissie voor die periode weer.