IE-woordenboek » Collectieve beheersorganisatie

Een collectieve beheersorganisatie is een organisatie die collectief, vergoedingingen int. Vaak zijn deze organisaties bij wet ingesteld. Een bij wet ingestelde collectieve beheersorganisatie is een door de Minister van Justitie aangewezen rechtspersoon, die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van vergoedingen, verschuldigd op grond van de Auteurswet of op grond van de Wet op de naburige rechten, of de rechtspersoon die met toestemming van de Minister als bedrijf bemiddeling verleent inzake muziekauteursrecht op grond van artikel 30a van de Auteurswet. Deze organisatie vallen onder de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Veel collectieve beheersorganisaties zijn aangesloten bij VOICE een brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties.