IE-woordenboek » Collectief merk

Het Benelux merkenrecht maakt onderscheid tussen een collectief merk individueel merk en een collectief merk. In art. 2.34 BVIE is bepaalt dat als collectieve merken worden beschouwd alle tekens die aldus bij het depot worden aangeduid en die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren, afkomstig van verschillende ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder aanbrengen.