IE-woordenboek » Classificatie

Voor IE-rechten die moeten worden aangevraagd en die worden geregistreerd dan wel verleend bestaan internationale classificatie-systemen. Die helpen bij de registratie, vooral om in kaart te brengen “wat er al is”. De classificatiesystemen hebben verschillende achtergronden en uitwerkingen.

Internationale classificatie systemen die door WIPO beheerd worden zijn: