IE-woordenboek » Citaatrecht

Het citaatrecht betreft het recht te mogen citeren zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van een ander. Het citaatrecht is een van de grondwettelijk geïnspireerde beperkingen ter zake van informatievrijheid (art. 10 EVRM en art. 7 Gw) en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de vrije nieuwsgaring. Het citaatrecht is opgenomen in artikel 15 van de auteurswet.