IE-woordenboek » Chilling effect

Met de term chilling effect wordt (vaak) bedoeld dat een partij (vaak een ISP) snel bereid is om aan een klacht van een rechthebbende gehoor te geven om aansprakelijkheid te voorkomen.