IE-woordenboek » Bureau

Het Bureau is een wettelijke term voor een instantie waar een IE-recht kan worden aangevraagd/gedeponeerd. Het Bureau kan uiteenlopende taken hebben bij de inschrijving na een depot/aanvrage. Soms registreert het Bureau alleen maar, soms onderzoekt het vooraf, al dan niet bindend, of de aanvrage voldoet aan de materiele eisen die voor het betreffende IE-recht gelden.

  • Voor Topografie├źn van halfgeleiderproducten (computerchips) is er in Nederland het depot bij het Octrooicentrum Nederland.
  • Voor een Nederlands octrooirecht is er de aanvrage bij het Octrooicentrum NL en voor een Europees octrooirecht de aanvrage bij het Europees Octrooibureau (EOB).
  • Rassen (kwekersrecht) worden nationaal aangevraagd bij de Raad voor plantenrassen en voor de EU bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO).
  • Voor het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht is er in de Benelux het BBIE en voor een EU-merk het OHIM.