IE-woordenboek » Besloten kring

Het begrip besloten kring maakt onderdeel uit van het auteursrecht. Artikel 12, lid 4 Aw is een van de beperkingen op het absolute verbod van de auteursrechthebbende om het openbaar maken van een werk te verbieden. Deze openbaarmaking is toegestaan, wanneer deze zich beperkt tot een besloten kring van de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring, en voor de toegang tot de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt.