IE-woordenboek » Beschermingsomvang van het octrooirecht

De technische omvang en daarmee de bescherming van een octrooi is geregeld in artikel 53, lid 2 ROW 1995 en wordt vastgesteld op basis van de conclusies in een octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

Op basis van dit wettelijke criterium stelt de rechter in een concreet geval de beschermingsomvang van het octrooirecht vast, met zijn oordeel dat er wel of niet inbreuk wordt gemaakt. De rechter legt de octrooiconclusies uit.