IE-woordenboek » Beschermingsomvang van het merkenrecht

Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom kent in artikel 2.20, eerste lid, sub a t/m d vier inbreukcriteria op grond waarvan de merkhouder tegen inbreuk kan opkomen:

A - Eerste inbreukcriterium: identiek teken voor dezelfde waar

B - Tweede inbreukcriterium: identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waar

C - Derde inbreukcriterium: identiek of overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waar

D - Vierde inbreukcriterium: identiek over overeenstemmend teken, gebruikt anders dan voor waren

Op basis van deze wettelijke criteria stelt de rechter in een concreet geval de beschermingsomvang van het merkenrecht vast, met zijn oordeel dat er wel of niet inbreuk wordt gemaakt.