IE-woordenboek » Beschermingsomvang van het auteursrecht

De beschermingsomvang bepaalt in hoeverre een auteursrechthebbende kan optreden tegen gebruik van zijn werk door een ander, en wanneer er dus sprake is van inbreuk op zijn auteursrecht. In beginsel is er sprake van inbreuk wanneer iemand het werk van een ander openbaar maakt of verveelvoudigt zonder diens toestemming en zonder zich te kunnen beroepen op een wettelijke beperking van het auteursrecht. Het gaat dus om openbaar maken (art. 12 Aw) en verveelvoudigen (art. 13 Aw), behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Op basis van deze wettelijke criteria stelt de rechter in een concreet geval de beschermingsomvang van het auteursrecht vast, met zijn oordeel dat er wel of niet inbreuk wordt gemaakt.