IE-woordenboek » Beschermingsduur

De duur van de bescherming verschilt per IE-recht, maar is bij alle rechten op enigerlei wijze beperkt in duur.

 • Auteursrecht - 70 jaar na de dood van de maker (art. 37 Aw)
 • Databankrechten - 15 jaar na de productie of het ter beschikking stellen van de databank (of na een update; art. 6 lid 3 Dw)
 • Chipsrecht - 10 jaar na het maken van de chip
 • Naburige rechten - 50 jaar na de totstandkoming van de prestatie
 • Octrooirecht - 20 jaar na de datum van indiening (art. 36, lid 6 ROW 1995)
 • Kwekersrecht - 25 of 30 jaar (afhankelijk van de vermelding van een ras op de ene of andere lijst)(art.72 ZPW 2005)
 • Merkenrecht - 10 jaar na datum van datum depot (artikel 2.9 BVIE); in beginsel eindeloos te verlegen
 • Handelsnaamrecht - zolang de onderneming wordt gevoerd (en ook nog een korte tijd daarna)
 • Rechten op geografische aanduidingen - zolang in de lijst van erkende aanduidingen opgenomen (in beginsel onbeperkt)
 • Tekeningen- en modellenrecht - 5 jaar, vier maal te verlengen met 5 jaar; totaal dus maximaal 25 jaar (art. 3.14 BVIE)
 • Ongeoorloofde mededinging - de vordering op basis van art. 6:162 BW vervalt na 20 jaar