IE-woordenboek » Beschermde Geografische Aanduidingen

De Beschermde Geografische Aanduidingen is één van de beschermingscategorieën voor streekproducten. Artikel 2, lid 1 onder b van de Verordening inzake Geografische aanduiding en Oorsprongsbenamingen biedt aan Beschermde Geografische Aanduidingen.