IE-woordenboek » Berner Conventie

De Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde, wetenschap en kunst is in 1886 tot stand gekomen. Het verdrag is wat betreft belang en opzet vergelijkbaar met het Unieverdrag van Parijs. Aanvankelijk gesloten tussen 10 landen zijn er thans zo’n 168 landen bij aangesloten. Deze landen vormen de Unie van Bern. De Conventie geeft een niet-limitatieve opsomming van beschermde werken op het bestreken gebied. Voorts kent zij een gelijkstellingsbeginsel (= assimilatiebeginsel), een aantal minimumrechten (die in bepaalde situaties rechtstreeks werken) en een bescherming zonder formaliteiten (dus zonder depot, registratie e.d.).