IE-woordenboek » Beperkingen op het octrooirecht

Specifieke wettelijke beperkingen staan gebruikers van uitvindingen toe bepaalde handelingen te verrichten, vaak in het kader van het algemeen belang. Gebruik in de privé-sfeer of voor wetenschappelijke doeleinden is geen economische exploitatie en wordt derhalve niet door een octrooi belemmerd (art. 53, lid 3 ROW).