IE-woordenboek » Beperkingen op het merkenrecht

Artikel 2.23 BVIE geeft enkele specifieke wettelijke beperkingen op het merkrecht. Zij staan de gebruikers van merken toe bepaalde handelingen te verrichten, vaak in het kader van het algemeen belang. Een derde mag in het economisch verkeer gebruik maken van het merk van een ander wanneer het gaat om zijn naam en adres, om soortaanduidingen en dergelijke of om de bestemming van de waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.