IE-woordenboek » Beperkingen van IE-rechten

Er bestaan verschillende soorten beperkingen op IE-rechten. Die beperkingen begrenzen wat een rechthebbende met zijn IE-recht kan doen.

  1. Er zijn algemene beperkingen, die de IE-rechten gemeenschappelijk hebben met “gewone” eigendom. Denk aan verjaring, rechtsverwerking, misbruik van recht en aan mededingingsrechtelijk bepaalde beperkingen (over het vrij verkeer van goederen en over misbruik maken van exclusieve bevoegdheden), De beperkingen liggen buiten het IE-recht.
  2. Er zijn algemene beperkingen op IE-rechten die bestaan uit de beschermingsduur en de beschermingsomvang van het betreffende IE-recht. Alle IE-rechten hebben een beperkte beschermingsduur (soms wel eindeloos te verlengen) en een bepaalde beschermingsomvang. Deze beperkingen worden binnen elk IE-recht geregeld.
  3. Er zijn IE-recht specifieke beperkingen, die ook wel wettelijke beperkingen worden genoemd. Deze beperkingen worden binnen het betreffende IE-recht geregeld.