IE-woordenboek » Benelux merkenrecht

Met de term ‘Benelux merkenrecht’ wordt het merkenrecht bedoeld zoals dat geregeld is voor het hele Benelux gebied, en dat geregeld is in het BVIE. Naast het Benelux merkenrecht is er Europees merkenrecht en een Internationaal merkenrecht. Een merk kan in de Benelux verkregen door een merkaanvrage in te dienen bij het BBIE.

Er bestaat geen nationaal Nederlands merkenrecht (meer). Een merk voor Nederland wordt altijd meteen voor de hele Benelux aangevraagd en verkregen (of niet). Van 1893 tot 1971 was er wel een nationaal merkenrecht, geregeld in de oude Nederlandse Merkenwet. Die Merkenwet is in 1971 vervangen door de Benelux Merkenwet (BMW), op 1 september 2006 opgevolgd door het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE).