IE-woordenboek » Benelux Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof (afgekort: BenGH) is een internationaal rechtscollege voor de drie Beneluxlanden op uiteenlopende terreinen, zoals de intellectuele eigendom (merken en modellenrecht).