IE-woordenboek » Auteurswet

De auteurswet bevat nagenoeg alles regels met betrekking tot het auteursrecht in Nederland. De huidige auteurswet trad voor het eerst in werking op 1 november 1912 en heeft in de loop der tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Sinds 26 maart 2008 is de toevoeging ‘1912’ geschrapt. Volgens de MvT wekt die overbodige toevoeging ten onrechte de indruk dat de wet in de loop der jaren niet veelvuldig aan technologische ontwikkelingen is aangepast. Nationale wetgeving van andere landen is te zien in Collection of National Copyright Laws van UNESCO.