IE-woordenboek » Auteursrechtrichtlijn

De term auteursrechtrichtlijn verwijst naar Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Deze richtlijn wordt ook wel aangeduid als de harmonisatierichtlijn.