IE-woordenboek » Auteursrechthebbende

De auteursrechthebbende is degene die volgens de auteurswet rechthebbende is op het werk. Dat kan de maker van een werk zijn, maar ook degene die het auteursrecht heeft verkregen door bijvoorbeeld overdracht. Degene aan wie het auteursrecht dan is overgedragen is dan de nieuwe auteursrechthebbende.