IE-woordenboek » Auteursrecht

In het dagelijks taalgebruik wordt met het auteursrecht, het exclusieve recht op openbaar maken en verveelvoudigen bedoeld. Het auteursrecht bestaat uit het geheel van regels die zijn neergelegd in de auteurswet en betreft uitsluitend recht van een maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Het auteursrecht gaat over de juridische bescherming van creatieve prestaties. Dat kunnen heel uiteenlopende dingen zijn. Het is begonnen met de rechten van drukkers en boekverkopers (kopijregt). Rond 1900 volgen andere soorten werken (plastische werken, architectuur, foto’s en films) en nieuwe exploitatievormen (grammofoonplaat, film, radio). De ontwikkelingen zijn almaar verder gegaan (software, multimediaproducten, etc.). Ook onderdelen van een website kunnen worden beschermd door het auteursrecht.