IE-woordenboek » Associatiegevaar

Het associatiegevaar of het gevaar van associatie is een begrip uit het merkenrecht en heeft betrekking op beoordeling van de rechter (in abstracto) of een teken te dicht bij de onderscheidende kracht van het merk is gekomen. Het associatiecriterium was lange tijd het geldende criterium in de Benelux. Met de wetswijziging van 2004 is artikel 13A BMW-oud (thans art. 2.20, onder b BVIE) aangepast en geldt het verwarringscriterium.