IE-woordenboek » Assimilatiebeginsel

Het assimilatiebeginsel houdt in dat aan onderdanen uit een ander (verdrags)land dezelfde bescherming toekomt als aan eigen onderdanen van dat land. Hiertegenover staat het zogenaamde reciprociteitsbeginsel.