IE-woordenboek » Angorakat

Een angorakat is een kattensoort. In relatie tot het intellectueel eigendomsrecht duidt de beeldspraak van de angorakat, op het verschijnsel dat de octrooiaanvrager zich tijdens de verleningsprocedure bescheiden opstelt met betrekking tot de gevraagde bescherming (“klein maakt” voor de verlenende instantie), om vervolgens wanneer hij door het gat van de verlening is gekropen een ruime bescherming te pretenderen (zich “groot en breed maakt” richting derden).

Over de “angorakat” wordt vooral in het octrooirecht gesproken. Daar is de aanvrager in gesprek met de verlenende instantie, zoals bijvoorbeeld het Europees Octrooibureau. Die instantie geeft dan bijvoorbeeld aan dat een bepaald onderdeel van de octrooiaanvrage “niet nieuw” of “niet inventief” is. De aanvrager is dan wel gedwongen om die onderdelen uit zijn octrooiaanvrage te schrappen, anders krijgt hij immers geen octrooi. Maar als een derde vervolgens in de buurt van het geoctrooieerde komt dan is de natuurlijke neiging van de octrooihouder om zich op te stellen alsof die geschrapte onderdelen toch eigenlijk ook wel tot zijn octrooi behoren. Hij heeft het dan bijvoorbeeld over “het wezen van de uitvinding” of over “equivalenten”. Zo in de trant van: er staat wel “kromlijnig”, maar eigenlijk valt “rechtlijnig” er ook onder! Of: er staat van “van een onbuigzaam materiaal”, maar eigenlijk valt buigzaam materiaal er ook onder! Meestal is zo’n argumentatie ten onrechte. Vaak is het zo dat de octrooi verlenende instantie de octrooiaanvrager nu juist heeft beperkt tot expliciet “kromlijnig” of “onbuigzaam materiaal (bijv. omdat rechtlijnig of buigzaam materiaal niet nieuw of niet inventief was).