Vergelijkende reclame (par. 9.2.2)

Is er eigenlijk iets bijzonders aan vergelijkende reclame? Daar kun je over twijfelen en twisten!.Vergelijken van systemen, vergelijken met niet nader genoemde concurrenten, of vergelijken in het algemeen is gewoon toegestaan. De EG-richtlijn uit 1997 stelt een aantal eisen aan vergelijkende reclame, maar dat zijn eigenlijk allemaal normen over (on)geoorloofdheid die toch al golden. In Nederland is de Richtlijn geïmplementeerd in art. 6:194a BW. Als de (merk)naam van de concurrent wel genoemd wordt dan kan ook het merkenrecht een rol spelen.

TomTom Traffic gets you there fastest

TomTom heeft een aantal reclame-uitingen gedaan over onder andere de snelheid van haar navigatiedienst. Volgens Garmin zijn deze in strijd met de reclamecode.

De claim “TomTom Traffic gets you there fastest” geeft een vertekenend beeld, omdat in het eerste rapport waarop deze claim is gebaseerd gebruik is gemaakt van Garmin apparaten die niet beschikken over de zogenaamde DAB technologie, die beter presteren dan apparaten zonder die technologie. Er zijn ook onvoldoende ritten gemaakt om tot betrouwbare conclusies te komen. Het rapport biedt daarom onvoldoende basis tot het doen van de absolute claim “TomTom Traffic gets you there fastest”.

De claim van TomTom dat zij meer dan 350 miljoen “drivers” heeft, terwijl Garmin er minder dan 100 miljoen heeft is onrechtmatig. TomTom heeft namelijk in de reclame-uiting niet de bron genoemd waarop deze uiting is gebaseerd. Deze impliciet vergelijkende reclame is ongeoorloofd en wordt door het College van Beroep van de RCC dan ook in strijd met de NRC geacht.

Lees hier de uitspraak van het College van Beroep RCC van 20 oktober 2014.