IE-woordenboek » Verwarringsgevaar

Verwarringsgevaar is een term uit het merkenrecht en modellenrecht. Het verwarringsgevaar heeft betrekking op beoordeelding van de rechter ‘in abstracto’ of een teken, model of product te dicht bij de onderscheidende kracht is gekomen. Dit verwarringscriterium geldt als inbreukcriterium voor het merkenrecht en modellenrecht. In het merkenrecht dient het te worden onderscheiden van het associatiecriterium. Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen direct en indirect verwarringsgevaar. In de BMW was tot 2004 het associatiecriterium opgenomen. In de praktijk zijn er ook andere manieren om verwarring te voorkomen.