IE-woordenboek » Klankmerk

Merken moeten onderscheidend vermogen bezitten. Klanken kunnen in beginsel onderscheidend vermogen bezitten. Bij klankmerken speelt voornamelijk de vraag naar de eenduidigheid (grafische weergave).

Een notenbalk en de omschrijving van muzieknoten zijn (voor Für Elise) voldoende duidelijk. Maar ‘het geluid van een Harley Davidson motorfiets’ of de Tarzan-yell zal misschien niet iedereen meteen (her)kennen. Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) heeft in een aantal arresten bepaald dat onder bepaalde omstandigheden klanken als merk kunnen worden beschermd.

Zowel in de nieuwe merkenrichtlijn als in de gewijzigde merkenverordening (van december 2015) komt het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ te vervallen. Dit maakt het mogelijk om een niet-zichtbaar teken zoals een geur of klank te registeren, mits het teken omschreven kan worden op precieze en duidelijke wijze en het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.